Poniedziałek – 24.10.2016 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Helmuta Dziurowicz

18.00

Za + rodziców Jadwigę i Wincentego Kasperczyk, + Janinę i Józefa Chudoba, + 2 synów i + z pokr.
Nabożeństwo różańcowe