PONIEDZIAŁEK – 25.01.2021 – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

     8.00

I Za + mamę Józefę Duziak w 25 rocz. śmierci, + ojca Andrzeja, + braci Wacława, Edwarda i Romana
II Za + Feliksa Wojtczaka w 1 rocz. śmierci
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 9.00