Poniedziałek – 25.03.2019 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

  8.00

Za + męża Joachima, + Gertrudę i Annę Klimza, + Jana i Annę Mrukwa i + z rodziny

18.00

Za + Janinę Lisowską w 3 rocz. śm., + Stanisława Lisowskiego w 13 rocz. śm. i + z pokr.