Poniedziałek – 26.10.2015 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za + Edeltraudę Szczudłek (1 gregoriańska)

II – Za + Zofię Lis od sąsiadów

18.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Jolanty i Andrzeja Kąkol z okazji 30 rocz. ślubu z bł. dla rodziny – Nabożeństwo różańcowe