Poniedziałek – 26.12.2016 – Święto Św. Szczepana

  8.00

Za + mamę Hildegardę Starzewską w 9 rocz. śmierci i + z pokr.

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o błog. dla Barbary i Tadeusza Kaczmarczyk z okazji 45 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog: dla Eryki i Stanisława Fredyk z okazji 60 rocz. ślubu; dla Grażyny i Adama Żaak z okazji 25 rocz. ślubu; dla Anny i Łukasza Przewoźny z okazji 7 rocz. ślubu i Mileny Przewoźny z okazji 3 rocz. urodzin; dla Marceliny, Aleksandry i Leszka Wojtachnio z okazji urodzin;  o łaskę uzdrowienia dla Barbary i Ewy oraz dla dzieci Liliany Aleksandry Przewoźny, Stanisława Budzyński i Wojciecha Jerzego Zając z okazji chrztu św. z błog. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Karoliny i Adama Jańczyk z okazji 1 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny