Poniedziałek – 27.03.2017 – Dzień powszedni

8.00

Za + Tadeusza Wawrzyczek w 5 rocz. śmierci, + Zofię Zdulską, + Emilię Wawrzyczek, + Andrzeja Grządziel i + z pokr.

18.00

Za + mamę i babcię Urszulę Stachak w 10 rocz. śmierci i + z pokr.