Poniedziałek – 27.05.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego w intencji rolników z prośbą o urodzaje i bł. w pracy na roli oraz o bł. dla ich rodzin             

18.00

Za + Edwarda Gamoń i + z pokr.
Procesja do Krzyża i modlitwy błagalne o urodzaje z majówką