PONIEDZIAŁEK – 28.06.2021 – Wsp. św. Ireneusza bpa

8.00

Za + Władysława, + Zofię, + Tadeusza, + Janusza, + Mieczysława Rampała, + Zofię i  Jana Partyka i + z pokr.
Litania do NSPJ