PONIEDZIAŁEK – 31.05.2021 – Święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny

8.00

Za + rodziców Katarzynę i Antoniego Stelmach, + Anielę i Jana Jasik i + z pokr.

18.00

Za + Juliana Juszczyk
Ostatnie nabożeństwo majowe z „Te Deum”