Poniedziałek – 4.01.2016 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za + męża i ojca Zbigniewa Czarneckiego, + rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz za + z pokr.
II – Za + mamę Marię Szkwarek
III – Za + Bronisławę Wróbel od męża