Poniedziałek – 4.02.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Za + Zofię Węgrzynek, + Franciszka, + Wiktorię Węgrzynek, + Teklę Saracyn i + z pokr.