PONIEDZIAŁEK – 4.05.2020 – Wspomnienie św. Floriana

  8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Jarosława
II – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie, silną wiarę, ufność Bogu i pomoc w przeżywaniu starości dla rodziców Marianny i Stanisława Dybała

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i bł. dla rodziny Jadczyk
II – Za + męża Władysława Przytockiego w 27 rocz. śmierci
Nabożeństwo majowe