Poniedziałek – 5.03.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Elżbietę Zimmer

18.00

Za + syna Dariusza i męża Wolfganga Brem i + z pokr.