Poniedziałek – 5.12.2016 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + mamę Monikę Cichorowską, + teścia Pawła Skrzypczyk, + Karola Brylok, + dziadków z obu stron i + z pokr.

18.00

Roraty dla dzieci: Za + Gertrudę Hanz w 4 rocz. śmierci, + ojca Pawła, + dwóch braci Józefa i Henryka i + z pokr.