Poniedziałek – 6.11.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o błog. dla Małgorzaty i Łukasza Albańskich z okazji 6 rocz. ślubu i Anny i Michała Długaszek z ok. 1 rocz. ślubu

18.00

Za + Longinę Kobus, + rodziców Annę i Bonifacego Widuch, + rodziców Dorotę i Franciszka Kobus oraz + z obu stron

Różaniec za zmarłych zalecanych