Poniedziałek – 7.09.2015 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za + Marię Kuśmierską (1 gregoriańska)

II – Za + Aleksandra Haduch od siostry Ludwiki z rodziną

18.00 – Za + Zygfryda Kaczmarczyk, + rodziców i + teściów