Poniedziałek – 7.11.2016 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Helmuta Dziurowicz

17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych

18.00

Za + męża Józefa Faber w 4 rocz. śmierci