PONIEDZIAŁEK – 7.12.2020 – Wsp. św. Ambrożego

8.00

Za + rodziców Jana i Anielę Jasik, + Katarzynę i Antoniego Stelmach i + z pokr.

18.00

Za + męża Stanisława Bluz, + córkę Barbarę Bluz i + z pokr.