Poniedziałek – 8.01.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Bartosza i Leszka z ok. rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. i powrót do zdrowia dla organisty Adama Żaak