Poniedziałek – 8.04.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Anieli Dziurowicz z okazji 81 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

16.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci

18.00

I –  Za + Emę i Pawła Pindur
II – Za + ojca Jerzego Król w 7 rocz. śmierci i +  z pokr.

19.00Nauka rekolekcyjna dla mężczyzn i młodzieńców