Poniedziałek – 8.07.2019 – Wsp. św. Jana z Dukli, prezbitera

  8.00

Za + rodziców Genowefę i Władysława Jacak, + dziadków i rodzeństwo z obu stron i + z pokr.