Poniedziałek – 8.08.2016 – Wsp. św. Dominika

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Marii Brzezina z okazji 87 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + Karola Balcer w 7 rocz. śmierci