Poniedziałek – 9.0.2019 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + Zofię Kotas w 1 rocz. śmierci, + męża Józefa i + z pokr.

18.00 – Do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Luizy z okazji 90 rocz. urodzin i za + męża Alfreda o radość wieczną