Poniedziałek – 9.03.2020 – Dzień Powszedni

8.00Intencja wolna

18.00 – Za + Henryka Brzozok w 1 rocz. śmierci, + żonę Teresę i + z pokr.