PORZĄDEK NABOŻEŃSTW od 24 do 31 października

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.10.2021

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00 – Za + Annę i Hieronima Gwiżdż, + z rodzin Ryszka i Glowala

10.00 –  Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Kazimiery Żak z okazji 84 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00 – Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Wojciecha Górki z okazji urodzin; dla Agnieszki i Andrzeja Skiba z okazji 12 rocz. ślubu i 9 rocz. urodzin syna Przemysława; dla Krzysztofa Florek z okazji 2 rocz. urodzin, dla Hanii Denisiuk z okazji 2 rocz. urodzin oraz dla dzieci: Heleny Elżbiety Cyran, Julii Łepeckiej i Leo Herberta Czekała z okazji chrztu z bł. dla ich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.15 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Za + rodziców Zofię i Władysława, + braci Stanisława i Ryszarda, + Marię, Andrzeja i Adama Kociuba, + Iwonkę Klink, + Adelę i Czesława Baran, + Zofię Sochacką i + z pokr.

PONIEDZIAŁEK – 25.10.2021 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + mamę Elżbietę Przywara  w 1 rocz. śmierci i  z pokr.

18.00 –  Za + rodziców Annę i Tadeusza Gurba, + brata Stanisława i + z rodzin Gurba i Kleban

             Nabożeństwo różańcowe

WTOREK – 26.10. 2021 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + męża Janusza Gurbiel z okazji 78 rocz. ziemskich urodzin od żony –Nab. do św. Antoniego

18.00 – Za + męża i ojca Jana Pilch w 8 rocz. śmierci i + z pokr. – Nabożeństwo różańcowe

ŚRODA 27.10.2021- Dzień Powszedni

  8.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Patrycji Uryga i Julii Bagan z okazji urodzin z bł.
             dla rodziny – Modlitwa do św. Józefa

18.00 – Msza św. szkolna dla dzieci: Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla męża Joachima
             z okazji urodzin z bł. dla rodziny  – Nabożeństwo różańcowe

CZWARTEK – 28.10. 2021 – Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

   8.00 – Za + męża Tadeusza Curyło, + rodziców Jana i Stefani, + siostrę Felicję, + teściów Jana
               i Helenę, + szwagierkę Władysławę i + z pokr.

 18.00 – Zb. za zmarłych: Za + Sławomira Bozowskiego w miesiąc po śmierci; Za + Annę i Zygmunta
              Nieśpiałowskich, + Zofię i Jadwigę Wojnarowicz, + Marię i Bolesława Kuśmierskich, + Janinę
              i Kazimierza Guzikiewicz, + Władysławę, Ludwika i Antoniego Palmąka i + z pokr.; Za + syna
              Artura Wilk w 3 rocz. śmierci; –  Nabożeństwo różańcowe

  PIĄTEK – 29.10. 2021 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + ojca Jerzego, + dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 – Zb. do Mił. Bożego: Za + ks. Piotra Lewandowskiego w 3 rocz. śmierci; Za + mamę Jadwigę
             Głażewską w 4 rocz. śmierci od syna Jana z rodziną; Za + Urszulę Kłode w 1 rocz. śmierci
             i + Marcelę Sitarz; – Nabożeństwo różańcowe

SOBOTA – 30.10. 2021 – Dzień Powszedni

  7.30 – Modlitwa Różańcowa

  8.00 – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł. dla Agnieszki Zbozień z ok. 28 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

16.00Okazja do spowiedzi św.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Za + rodziców Jadwigę i Wacława i + z rodziny

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.10.2021

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00 – Za + żonę Elżbietę Chrapka w 4 rocz. śm., + ojca Edmunda Chrapka w 34 rocz. śm. i + z pokr.

10.00 –  Za + męża Gerarda Drewniok w dniu urodzin

12.00 – Zb. do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł.: dla Haliny Sadowskiej z okazji 72 rocz. urodzin; dla Jadwigi i Piotra Kąpała z okazji 37 rocz. ślubu; dla Michała Jarząb z okazji 25 rocz. urodzin od rodziców i braci

16.15 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Za + męża i ojca Marka Kuniewicz w 8 rocz. śmierci