Sobota – 10.06.2017 – wsp. bł. Bogumiła, biskupa

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Barbary i Tadeusza Janowskich z ok. 35 rocz. ślubu oraz dla Tadeusza z ok. 62 rocz. ur. i dla  ks. Dariusza Janowskiego z ok. 31 rocz. ur. z bł. dla rodziny

15.00Ślub rzymski: Magdalena Hałubiec i Jan Dancewicz

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

16.45 – Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Marianny i Jana Sługockich z ok. 60 rocz. ślubu i 80 rocz. urodzin Marianny z bł. dla rodziny