Sobota – 10.08.2019 – Święto św. Wawrzyńca, diakona

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Miłosierdzia Bożego w intencji Julii Lewandowskiej z okazji 15 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

13.00 – Ślub rzymski: Anna Czerner i Paweł Kumorek

16.00 – 16.50 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Barbary i Marcina Fejklowicz z okazji rocz. ślubu; dla Piotra  Szombierskiego z okazji 50 rocz. urodzin z bł. dla tych rodzin oraz za + z rodziny