Sobota – 10.11.2018 – Wsp. św. Leona Wielkiego, papieża

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – Za + męża, ojca i dziadka Henryka Łepkowskiego w 15 rocz. śm., + rodziców z obu stron i + z pokr.

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00 – Za+ ojca Stanisława Czerniawskiego,+ matkę Marię,+ siostrę Zofię,+ z rodzin Czerniawskich i Ospa