Sobota – 12.03.2016 – Dzień Powszedni

7.25 – Modlitwa Różańcowa

8.00

Za + Ferdynanda Gumienny w 7 rocz. śmierci

17.00

I – Za + Sabinę, + rodziców Mariannę i Franciszka i + z pokr. Juszczyk
II – Za + rodziców Annę i Franciszka Marszewskich w kolejną rocz. śmierci i + z pokr. z obu stron