Sobota – 15.07.2017 – Wsp. Św. Bonawentury bpa i doktora

   7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Józefa Adamowicz w 30 rocz. śmierci,+ Halinę Adamowicz w 30 rocz. śmierci i + z rodzin Adamowicz, Pawłowicz, Ciumczyk i Lisanti

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla rodziny Gogolin