SOBOTA – 15.08.2015 – Wnieb. Najśw. Maryi Panny – pośw. ziół i kwiatów

7.30Modlitwa Różańcowa

8.00 – Za + siostrę Renatę Chrosnik w 10 rocz. śmierci i + z pokr.

10.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Michała i Magdaleny Borowskich z okazji 3 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00 – Za + Karola Balcer w 6 rocz. śm,+ Stefanię,+ Michała,+ Zygmunta Szczurowskich i + z pokr;

14.00Ślub rzymski: Małgorzata Dominik i Maciej Radzki

16.00Ślub: Aneta Piasecka i Grzegorz Gładysz

20.00 – Za + Marię i Stanisława Wojtowicz, + Halinę i Henryka Pryca, + Barbarę