SOBOTA – 15.08.2020 – Uroczystość Wniebowzięcia Najś. Maryi Panny

8.00

Za + Mariannę i Stanisława Wójtowicz i + z rodziny

10.00

Za + mamę Marię Czerniawską w 25 rocz. śmierci, + ojca Stanisława, + siostry Zofię i siostrę Annę oraz + z rodzin Czerniawskich i Ospa

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Marty i Przemysława Grec z okazji 12 rocz. ślubu oraz dla dzieci: Łucji Małgorzaty Zwolińskiej i Bartłomieja Antoniego Tobór z okazji chrztu z bł. dla ich rodzin (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + męża Stanisława Gloc  w 4 rocz. śmierci, + tatę Stanisława, + brata Wiesława i + siostrę Jadwigę