SOBOTA – 16.05. 2020 – Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Gliwicach

8.00

Za + Wiktorię i Stanisława, + Antoniego Kula i + z pokr.

16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

16.15 – Nabożeństwo majowe

17.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Waldemara Pietrygi z okazji 50 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + tatę Jacka Słowik w 8 rocz. śmierci, + dziadka Witolda Łabędź w 7 rocz. śmierci