Sobota – 17.02.2018 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Annę Sobczyńską w 6 rocz. śmierci, + Marcina i + z rodzin Sobczyński i Sypko

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + ojca Tadeusza Wieczorek w 7 rocz. śmierci i + z pokr.