Sobota – 17.09.2016 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Józefa z rodziną

14.00

Ślub rzymski: Sabina Nowara i Dawid Krawczk

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu – okazja do spowiedzi św.

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Franciszka Beresteckiego z okazji 65 rocz. urodzin  z bł. dla rodziny