Sobota – 17.11.2018 – Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – Za + Dariusza Głowackiego

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Patronki dla Elżbiety Kudlek z okazji 75 rocz. urodzin z bł. dla rodziny