Sobota – 18.03.2017 – Dzień powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + mamę Różę Nierobiś w 14 rocz. śmierci

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + Annę i Józefa Kluba i + z pokr.