Sobota – 18.11.2017 – Wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za +Franciszka i Katarzynę Grzbiela, + męża Józefa i + z rodziny

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu – okazja do spowiedzi św.

17.00

Za + Małgorzatę, + Józefa, + Jerzego, + Herberta i + z pokr. z obu stron