Sobota – 20.01.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Za Piotra Przywara, + Magdalenę i Gerarda Gąsior, + z rodzin Przywara, Różyczka i Gąsior

15.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Olgi i Artura Skotarek  oraz dla dzieci: Stanisława Skotarek i Wiktora Igora Deska z okazji chrztu św.

17.00

Za + brata Tadeusza, + rodziców Helenę i Stanisława i + z rodziny Wandycz