Sobota – 20.05.2017 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla babci Marty z okazji rocz. urodzin z bł. dla rodziny

  9.00 – Spowiedź dla dzieci i rodziców przed rocznicą I-szej komunii św.

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

16.30Nabożeństwo majowe

17.00

Za + męża Eugeniusza Sowiżrał, + Marię i Antoniego Strzeleckich, + Teofilę  Marcina Sowiżrał, + Janinę Kłok i + z pokr.