Sobota – 20.10.2018 – Wspomnienie św. Jana Kantego

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + mamę Janinę Jakubina w 1 rocz. śmierci, + ojca Władysława i + z pokr.

16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

16.15 Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + rodziców Jadwigę i Wacława oraz + z pokr.