SOBOTA – 21.08. 2021 – Wsp. św. Piusa X papieża

7.30 – Modlitwa Różańcowa

8.00
Do Miłosierdzia Bożego z podz. za łaski i prośbą o błog. i zdrowie dla Rozwity Birkop z okazji urodzin z bł. dla najbliższych            

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

Do Miłosierdzia Bożego z podz. za łaski i prośbą o błog. i zdrowie dla Ewy i Damiana Kluba z okazji 16 rocz. ślubu z bł. dla rodziny