SOBOTA – 22.08.2020 – Wsp. Najś. Maryi Panny Królowej

  8.00

Za + Mariannę i Stanisława Wójtowicz i + z rodziny

15.00Ślub rzymski: Małgorzata Michalak i Emil Ścisłowicz

16.00 – 16.50Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Jana Sługockiego z okazji 97 rocz. urodzin oraz za + Mariannę Sługocką w 1 rocz. śmierci