Sobota – 24.02.2018 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Andrzeja Kulczyna w miesiąc po śmierci od Kasi i Marka Łęczyńskich z rodziną

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + rodziców Katarzynę i Kazimierza Niżyńskich, + brata Stanisława i + z rodzin Markowskich i Niżyńskich