SOBOTA – 24.07. 2021 – Wsp. św. Kingi

7.30 – Modlitwa Różańcowa

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże dla Agnieszki i Adama z okazji rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

Za + Marię i Jana Korol, + rodziców z obu stron, + Alicję Mrozek, + Krystynę Titz, + Alicję Szypuła w kolejną rocz. śmierci