Sobota – 24.08.2019 – Święto św. Bartłomieja, Apostoła

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Jana Pietryga w 31 rocz. śmierci, + Ewę i + z rodzin Pietryga i Norek

16.00 – 16.50 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Jana  z okazji 96 rocz. urodzin z bł. dla rodziny