SOBOTA – 25.07.2020 – Święto św. Jakuba, Apostoła

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + męża, ojca i dziadka Mirosława Szczecińskiego w 4 rocz. śmierci i + z pokr.

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

 17.00

Za + Marię i Jana Korol, + córki Alicję i Krystynę i + rodziców z obu stron