Sobota – 26.08.2017 – Uroczystość NMP Częstochowskiej

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

O miłosierdzie Boże dla zaginionego na wojnie Franciszka Radziszewskiego

13.00Ślub rzymski: Aleksandra Kałamarz i Maciej Gryguś

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Jana Sługockiego z okazji 94 rocz. urodzin z bł. dla rodziny