SOBOTA – 28.08. 2021 – Wsp. św. Augustyna biskupa

7.30 – Modlitwa Różańcowa

8.00

I – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Joachima Polok z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + rodziców Hildegardę i Jerzego Król

13.00  Ślub rzymski: Anna Świentek i Mateusz Kowalczyk           

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

Za + Jerzego w 12 rocz. śmierci