Sobota – 29.08.2015 – Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

7.30Modlitwa Różańcowa

8.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog. dla Anny Błachowicz z okazji 22 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

13.00Ślub rzymski: Justyna Mielczarek i Grzegorz Bac

18.00 – Za + Jana Pietryga w 27 rocz. śmierci i + Ewę i + z rodzin Norek i Pietryga